Czynniki motywacyjne

Przy formułowaniu zakresu obowiązków sztabu personalnego należy wyraźnie oddzielić jego kompetencje od uprawnień przypisanych kierownictwu przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach zarządzania personelem. Modelowy rozdział zadań pomiędzy tymi podmiotami przedstawiono w tabeli 2.

Czynniki motywacyjne determinujące przedsiębiorczość w aktualnych uwarunkowaniach polskich firm. Gwałtowne, radykalne przeobrażenia zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw skutkują nie tylko zmianami w stosowanych metodach zarządzania, ale również przewartościowaniem oczekiwań organizacji wobec pracowników. Firmy szukają dzisiaj przede wszystkim ludzi przedsiębiorczych, bowiem siłą napędową sukcesu przedsiębiorstwa – umacniania jego pozycji na rynku i uzyskiwania większych zysków pozwalających na rozwój – jest przedsiębiorczość, opisywana jako: innowacyjność, elastyczność, dynamiczność, kreatywność oraz skłonność do podejmowania ryzyka . Wymagania te są uzasadnione, bowiem tylko z takimi pracownikami firma może z sukcesem konkurować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dlatego przedsiębiorstwa cenią sobie pracowników samodzielnych, otwartych na elastyczne formy zatrudnienia, mobilnych, wielofunkcyjnych, gotowych do ciągłego pogłębiania i poszerzania wiedzy, kreatywnych i wykazujących się umiejętnościami rozwiązywania problemów.

Wyzwalanie wyżej wymienionych zachowań możliwe jest poprzez stworzenia właściwego systemu motywacyjnego. System motywacyjny stanowi układ bodźców, środków i warunków, które mają zachęcać pracowników do angażowania się

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

About The Author

admin

Leave a Reply

*

Przeczytaj inne:
Podział zadań

-1. Podział zadań. Trzeba ustalić zadania dla danej komórki organizacyjnej, a następnie dokonać ich jednoznacznego podziału pomiędzy kierownika i podwładnych....

Zamknij